Moravský rybářský svaz Brno 1

Aktualizace rozvrhu hodin školení mládeže

Školení

Více...

Aktualizace registrace mládeže

Registrace

Více...

Ověření kvalifikačních předpokladů

Pro získání prvního rybářského lístku přihlášených zájemců věkové kategorie od 16ti roků proběhlo v PS-Brno 1, na ulici Hlinky 822/1, v sobotu dne 24.3.2018. Zkouška, před zkušební komisí, byla formou písemného testu složeného ze čtyř témat: A – rybnikářství, B – biologie, C – legislativa, D – praktické poznávání ryb. Jednotlivá témata obsahovala 10 otázek. U každé otázky, kromě  téma D, byly zkoušeným nabídnuty tři odpovědi. […]

Více...

Důležité upozornění

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s […]

Více...

Důležité upozornění

Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7.2.2018 vyhlášku č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství). Novela vyhlášky s účinností od 1.4.2018 nově zavádí denní doby lovu na mimopstruhových revírech: a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, ěervenci, srpnu a […]

Více...

Provozní doba 2018

Aktualizována provozní doba pro rok 2018.

Více...

Změna adresy sídla

Upozorňujeme členy na změnu sídla. Nová adresa je Hlinky 822/1, 603 00 Brno naproti pivovaru Starobrno u Mendlova náměstí.

Více...

VÝZVA!

Vyzýváme členy, kteří na rok 2017 zaplatí pouze členství, tzn. nebudou si kupovat povolenku, aby doklad o zaplacení členství předložili Pobočnému spolku k zaevidování platby nejpozději poslední úřední den Pobočného spolku v říjnu, tj. 2. října 2017. Předejdou tak automatickému vyřazení z řádné evidence.

Více...

Upozornění na končící platnost průkazů

Upozorňujeme, že v roce 2017 končí velkému počtu členů platnost členských průkazů. Jedná se o průkazy, které jsou zcela zaplněny členskými známkami ve všech dostupných polích. Ti, kterých se to týká, musí k výměně bezpodmínečně předložit svoji aktuální fotografii 3×4 cm, ne starší než 1 rok. Fotografie z neplatného průkazu nemůže být pro výměnu přijata! Dodržením tohoto upozornění ušetří každý nejen svůj čas, ale hlavně […]

Více...

Ověření kvalifikačních předpokladů

Pro získání prvního rybářského lístku přihlášených zájemců věkové kategorie od 16ti roků proběhlo v PS-Brno 1, na Kamenné ulici 2, v sobotu dne 25.3.2017. Zkouška, před zkušební komisí, byla formou písemného testu složeného ze čtyř témat: A – rybnikářství, B – biologie, C – legislativa, D – praktické poznávání ryb. Jednotlivá témata obsahovala 10 otázek. U každé otázky, kromě  téma D, byly zkoušeným nabídnuty tři […]

Více...