Moravský rybářský svaz Brno 1

GDPR

V sekci ke stažení vloženy souhlasy GDPR. Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i našemu spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý, kdo bude chtít nadále zůstat členem spolku, vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji […]

Více...

Leták 2019

V letáku pro rok 2019 se dozvíte vše potřebné na jednom místě.

Více...

Aktualizace rozvrhu hodin školení mládeže

Školení

Více...

Aktualizace registrace mládeže

Registrace

Více...

Ověření kvalifikačních předpokladů

Pro získání prvního rybářského lístku přihlášených zájemců věkové kategorie od 16ti roků proběhlo v PS-Brno 1, na ulici Hlinky 822/1, v sobotu dne 24.3.2018. Zkouška, před zkušební komisí, byla formou písemného testu složeného ze čtyř témat: A – rybnikářství, B – biologie, C – legislativa, D – praktické poznávání ryb. Jednotlivá témata obsahovala 10 otázek. U každé otázky, kromě  téma D, byly zkoušeným nabídnuty tři odpovědi. […]

Více...

Důležité upozornění

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s […]

Více...

Důležité upozornění

Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7.2.2018 vyhlášku č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství). Novela vyhlášky s účinností od 1.4.2018 nově zavádí denní doby lovu na mimopstruhových revírech: a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, ěervenci, srpnu a […]

Více...

Provozní doba 2018

Aktualizována provozní doba pro rok 2018.

Více...

Změna adresy sídla

Upozorňujeme členy na změnu sídla. Nová adresa je Hlinky 822/1, 603 00 Brno naproti pivovaru Starobrno u Mendlova náměstí.

Více...

VÝZVA!

Vyzýváme členy, kteří na rok 2017 zaplatí pouze členství, tzn. nebudou si kupovat povolenku, aby doklad o zaplacení členství předložili Pobočnému spolku k zaevidování platby nejpozději poslední úřední den Pobočného spolku v říjnu, tj. 2. října 2017. Předejdou tak automatickému vyřazení z řádné evidence.

Více...