Výborové schůze

Výborové schůze se konají každé první úterý v měsíci s vyloučením měsíce srpna.