Důležité upozornení – covid

Výdej povolenek na místě v úředních hodinách je umožněn za předpokladu dodržování těchto podmínek:

  • Rouška nebo respirátor na ústech a dýchacích cestách
  • Dodržování rozestupů na schodišti
  • Nezdržovat se ve společných prostorech kolem schránek
  • Do kanceláře mohou vstoupit maximálně 3 osoby