Školení

Přihlášky na školení v roce 2018

K získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku zájemců ve věku od 16 roků a výše budeme přijímat od 1. září 2017 do konce února 2018 v kanceláři Pobočného spolku Brno 1. Formuláře přihlášek jsou k dispozici v kanceláři při výdeji povolenek nebo ke stažení zde. Vyplněné přihlášky je možno doručit osobně, vhozením do poštovní schránky na dveřích kanceláře, poštou nebo e-mailem. Školení se uskuteční v březnu 2018, přesný termín včas oznámíme přihlášeným písemně. Jednorázový poplatek za školení činí 300,-Kč.

Každoroční školení

Každoročně pořádáme školení k získání 1.rybářského lístku a to od listopadu pro mládež a v březnu pro dospělé.
Další podrobnosti týkající se přihlašování na školení, termínů apod. jsou aktuálně zveřejňovány v příslušných sekcích na těchto webových stránkách a informační tabuli a na přihlášce ke školení.