Školení

Každoroční školení

Každoročně pořádáme školení k získání 1.rybářského lístku a to od listopadu pro mládež a v březnu pro dospělé.
Další podrobnosti týkající se přihlašování na školení, termínů apod. jsou aktuálně zveřejňovány v příslušných sekcích na těchto webových stránkách a informační tabuli a na přihlášce ke školení.