Moravský rybářský svaz Brno 1

Povolenky poštou

Važení členové, vzhledem k situaci ohledně nákazy Covid-19 a nařízené karanténě jsme seprozatím rozhodli vyhovět vašim požadavkům a vydávat povolenky pouzepoštou. Pokud tedy budete mít zájem pošlete OBYČEJNOU POŠTOU na adresuspolku nebo vhoďte do schránky v obálce aby se nám to nepomíchalo: – členský průkaz– rybařský lístek– doklad o platbě (v případě převodu na účet-datum převodu)– vyplněnou žádanku o povolenku 1x týdně budu jezdit do […]

Více...

Zrušení úředních hodin

Vážení členové, v souladu s opatřením ČR ve věci šíření nákazy koronaviru a nařízené karantény, se RUŠÍ do odvolání úřední hodiny pro výdeje povolenek. Jakmile to situace dovolí, vypíšeme náhradní úřední hodiny na webových stránkách a na úřední desku u kanceláře. RUŠÍ se členská schůze, která byla naplánovaná na měsíc březen. Také plánované školení dospělých pro získání prvního rybářského lístku, které mělo proběhnout na konci […]

Více...

Zrušení členské schůze

Vážení členové, v souladu s opatřením ČR ve věci šíření nákazy koronaviru, se ruší členská schůze plánovaná v měsíci březnu. O případném náhradním terminu Vás budete včas informovat na webových stránkách. Výbor PS Brno 1

Více...

Leták s informacemi pro rok 2020

INFORMACE ČLENŮM POBOČNÉHO SPOLKU BRNO 1 PRO ROK 2020 NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku. Platnost změn od 1. 1. 2020. Leták zde.

Více...

Změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020: Změny základních dokumentů: Stanovy: 1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády 2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky) 3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat […]

Více...

Školení mládaže

Aktualizace školení mládeže 2019/2020 a nová přihláška.

Více...

Propozice svazového kola Zlaté udice 2019

Pořádané Moravským rybářským svazem, z.s., PS Znojmo, ve spolupráci s odborem mládeže. Datum konání: 31. 5. – 2. 6. 2019 Místa konání: RT: hřiště Hluboké Mašůvky RZ: Kulturní dům Kravsko LRU: Zámecký rybník Kravsko Ubytování: Turistická základna Bojanovice Stravování: kulturní dům KravskoŘeditel závodu: Pavel Zahradník Hlavní rozhodčí LRU: Pavel Zahradník Hlavní rozhodčí RZ: Kobliha Karel Hlavní rozhodčí RT: Kobliha Karel Bodovací komise: Zahradníková Lada Program […]

Více...

Rybářské závody

MRS PS Podivín pořádá rybářské závody.

Více...

Důležité upozornění

Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s účinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha – na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s..

Více...

Důležité upozornění

Vážené rybářky a rybáři, dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech: zavedení míry okouna říčního omezení lovu na umělou mušku zákaz používání montáže tzv.: “srkačky” Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!! Pro lovící na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší […]

Více...