Moravský rybářský svaz Brno 1

Školení mládaže

Aktualizace školení mládeže 2019/2020 a nová přihláška.

Více...

Propozice svazového kola Zlaté udice 2019

Pořádané Moravským rybářským svazem, z.s., PS Znojmo, ve spolupráci s odborem mládeže. Datum konání: 31. 5. – 2. 6. 2019 Místa konání: RT: hřiště Hluboké Mašůvky RZ: Kulturní dům Kravsko LRU: Zámecký rybník Kravsko Ubytování: Turistická základna Bojanovice Stravování: kulturní dům KravskoŘeditel závodu: Pavel Zahradník Hlavní rozhodčí LRU: Pavel Zahradník Hlavní rozhodčí RZ: Kobliha Karel Hlavní rozhodčí RT: Kobliha Karel Bodovací komise: Zahradníková Lada Program […]

Více...

Rybářské závody

MRS PS Podivín pořádá rybářské závody.

Více...

Důležité upozornění

Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s účinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha – na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s..

Více...

Důležité upozornění

Vážené rybářky a rybáři, dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech: zavedení míry okouna říčního omezení lovu na umělou mušku zákaz používání montáže tzv.: “srkačky” Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!! Pro lovící na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší […]

Více...

GDPR

V sekci ke stažení vloženy souhlasy GDPR. Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i našemu spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý, kdo bude chtít nadále zůstat členem spolku, vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji […]

Více...

Leták 2019

V letáku pro rok 2019 se dozvíte vše potřebné na jednom místě.

Více...

Aktualizace rozvrhu hodin školení mládeže

Školení

Více...

Aktualizace registrace mládeže

Registrace

Více...

Ověření kvalifikačních předpokladů

Pro získání prvního rybářského lístku přihlášených zájemců věkové kategorie od 16ti roků proběhlo v PS-Brno 1, na ulici Hlinky 822/1, v sobotu dne 24.3.2018. Zkouška, před zkušební komisí, byla formou písemného testu složeného ze čtyř témat: A – rybnikářství, B – biologie, C – legislativa, D – praktické poznávání ryb. Jednotlivá témata obsahovala 10 otázek. U každé otázky, kromě  téma D, byly zkoušeným nabídnuty tři odpovědi. […]

Více...