Moravský rybářský svaz Brno 1

Smuteční oznámení

Oznamujeme, že nás dne 14.5.2021 opustil náš dlouholetý člen výboru, bývalý jednatel a školitel mládeže a dospělých pan Richard Vlašín. Zemřel ve věku 86let.

Více...

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku

V sobotu 1.5.2021 proběhnou v našem Pobočném spolku ZKOUŠKY PRO ZÍSKÁNÍ PRVNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU od 16 let . V případě zájmu pošlete přihlášku na email do pátku 30.4.2021. Posléze Vám bude sdělen přesný čas z důvodu omezené kapacity.

Více...

Lov ryb na území okresu

Od pondělí 22.3.2021 je na základě Usnesení Vlády ČR č.299 lov ryb povolen na území okresu, ve kterém má držitel platné povolenky bydliště.Lov ryb bude povolen od 5:00 do 20:59.

Více...

Aktuální stanovisko Ministerstva zemědělství ČR

Dne 5.3.2021 v 15:36 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví) tiskovou zprávu k aktuálním opatřením dopadajícím na rybářství.S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující: Rybářství: Výkon rybářského práva: Individuální […]

Více...

Zrušení školení a úředních hodin

Vážení členové, v souladu s opatřením ČR ve věci šíření nákazy Covid-19 ze dne 26.2.2021, se RUŠÍ úřední hodiny pro měsíc březen ( v kanceláři v té době nikdo nebude ). Nadále je možné doklady doručit do schránky s nadepsanou poštovní obálkou a známkou. Poté budou vystaveny a zaslány poštou ( 1x týdně ). Také plánované školení dospělých pro získání prvního rybářského lístku, které mělo […]

Více...

Školení

Školení pro získání prvního rybářského lístku od 16ti let, bude v sobotu 20.3.2021. Přesný čas bude sdělen přihlášeným emailem. Je nutné dodržovat protiepidemická opatření.

Více...

Prodloužení doby pro úhradu členských příspěvků

Oznamujeme našim členům, že bylo schváleno mimořádně pro rok 2021 prodloužení doby pro úhrady členských příspěvků členů MRS, z.s. do 30.4.2021.

Více...

Sumář v elektronické podobě

Doplnili jsme Sumář v elektronické podobě do sekce Ke stažení. Jedná se o dvě verze. Jedna ve formátu XLSX, do které si můžete údaje zapisovat a hodnoty jsou automaticky dopočítány. Druhá je ve formátu PDF určená přímo k vytištění.

Více...

Školení mládeže samostudiem

Vzhledem k situaci ohledně nákazy Covid-19 a vyhlášeného opatření vládou ČR nelze školení mládeže zahájit ani na počátku ledna jak jsme informovali. Školení prozatím bude probíhat samostudiem, na základě vyzvednutých učebnic a pracovních sešitů v naší kanceláři. Jak to bude vládou umožněno, proběhne řádné školení s následným přezkoušením uchazečů. Děkujeme za pochopení

Více...

Důležité upozornění

Na základě rozhodnutí vlády ČR ve věci šíření nákazy koronaviru a shromažďování osob, jsme nuceni zrušit výdej povolenek na rok 2021 způsobem na jaký byli naši členové zvyklí (na počkání).Docházku, sumář za rok 2020 a doklady k výdeji povolenky včetně vratné obálky (jak bylo popsáno v informačním letáčku) je možné doručit poštou, nebo přímo do schránky u vchodu domu, kde sídlí kancelář PS. Schránka bude […]

Více...