Moravský rybářský svaz Brno 1

Změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020: Změny základních dokumentů: Stanovy: 1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády 2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky) 3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat […]

Více...

Školení mládaže

Aktualizace školení mládeže 2019/2020 a nová přihláška.

Více...

Propozice svazového kola Zlaté udice 2019

Pořádané Moravským rybářským svazem, z.s., PS Znojmo, ve spolupráci s odborem mládeže. Datum konání: 31. 5. – 2. 6. 2019 Místa konání: RT: hřiště Hluboké Mašůvky RZ: Kulturní dům Kravsko LRU: Zámecký rybník Kravsko Ubytování: Turistická základna Bojanovice Stravování: kulturní dům KravskoŘeditel závodu: Pavel Zahradník Hlavní rozhodčí LRU: Pavel Zahradník Hlavní rozhodčí RZ: Kobliha Karel Hlavní rozhodčí RT: Kobliha Karel Bodovací komise: Zahradníková Lada Program […]

Více...

Rybářské závody

MRS PS Podivín pořádá rybářské závody.

Více...

Důležité upozornění

Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s účinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha – na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s..

Více...

Důležité upozornění

Vážené rybářky a rybáři, dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech: zavedení míry okouna říčního omezení lovu na umělou mušku zákaz používání montáže tzv.: “srkačky” Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!! Pro lovící na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší […]

Více...

GDPR

V sekci ke stažení vloženy souhlasy GDPR. Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i našemu spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý, kdo bude chtít nadále zůstat členem spolku, vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji […]

Více...

Leták 2019

V letáku pro rok 2019 se dozvíte vše potřebné na jednom místě.

Více...

Aktualizace rozvrhu hodin školení mládeže

Školení

Více...

Aktualizace registrace mládeže

Registrace

Více...