Moravský rybářský svaz Brno 1

Návrh programu členské schůze

Více...

Leták s informacemi pro rok 2020

INFORMACE ČLENŮM POBOČNÉHO SPOLKU BRNO 1 PRO ROK 2020 NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku. Platnost změn od 1. 1. 2020. Leták zde.

Více...

Změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020: Změny základních dokumentů: Stanovy: 1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády 2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky) 3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat […]

Více...

Školení mládaže

Aktualizace školení mládeže 2019/2020 a nová přihláška.

Více...

Propozice svazového kola Zlaté udice 2019

Pořádané Moravským rybářským svazem, z.s., PS Znojmo, ve spolupráci s odborem mládeže. Datum konání: 31. 5. – 2. 6. 2019 Místa konání: RT: hřiště Hluboké Mašůvky RZ: Kulturní dům Kravsko LRU: Zámecký rybník Kravsko Ubytování: Turistická základna Bojanovice Stravování: kulturní dům KravskoŘeditel závodu: Pavel Zahradník Hlavní rozhodčí LRU: Pavel Zahradník Hlavní rozhodčí RZ: Kobliha Karel Hlavní rozhodčí RT: Kobliha Karel Bodovací komise: Zahradníková Lada Program […]

Více...

Rybářské závody

MRS PS Podivín pořádá rybářské závody.

Více...

Důležité upozornění

Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s účinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha – na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s..

Více...

Důležité upozornění

Vážené rybářky a rybáři, dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech: zavedení míry okouna říčního omezení lovu na umělou mušku zákaz používání montáže tzv.: “srkačky” Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!! Pro lovící na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší […]

Více...

GDPR

V sekci ke stažení vloženy souhlasy GDPR. Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i našemu spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý, kdo bude chtít nadále zůstat členem spolku, vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji […]

Více...

Leták 2019

V letáku pro rok 2019 se dozvíte vše potřebné na jednom místě.

Více...