Revíry

Bobrava 1 (461005)

 • 16km
 • 8,0ha
 • přítok Svratky
 • od ústí do Svratky v Popovicích až po vtok bývalého náhonu mlýna v Radosticích

Svratka 3 (461139)

 • 21km
 • 53,7ha
 • přítok Dyje
 • od ústí Cézavy v Židlochovicích až po jez Kamenného mýna v Brně
 • se všemi přítoky, kanály a rameny mimo Bobravu, Cézavu, Ivanovický potok
  a Svitavu
 • k revíru patří odstavené rameno v k.ú. Rajhrad 0,3 ha

Od Kamenomlýnského splavu po saunu na Riviéře (prostor brněnských vodáren – levý břeh) je lov zakázán.