Ceník

Ceník povolenek pro rok 2019

Členství + stanovy Povolenka MP Povolenka PS Celorep. MP Celorep. PS Brigáda
Nad 18 let 450 Kč 950 Kč 1 000 Kč 3 250 Kč 3 400 Kč 500 Kč
ZTP,ZTP/P 450 Kč 500 Kč 500 Kč 3 250 Kč 3 400 Kč
Studenti 16-26 450 Kč 500 Kč 500 Kč 3 250 Kč 3 400 Kč 500 Kč
Mládež 8-15 200 Kč 300 Kč 300 Kč

 

DŮLEŽITÉ!  Při placení stanovených finančních částek uveďte do platebního dokladu jako variabilní symbol svoje členské číslo. Číslo uveďte bez písmene. Např. členské čís. A-0123 uvede v. symbol 0123, členské čís. R-1567 uvede v. symbol 1567, atp.

Ke každé povolence se hradí 15 Kč za bližší podmínky.