Ceník

Ceník povolenek

  *Udržovací členský příspěvek **Plný členský příspěvek Povolenka MP Povolenka PS    
Člen od 18 roků 500 Kč 1 400 Kč 1250 Kč 1 300 Kč    
ZTP, ZTP/P 500 Kč 1 400 Kč 700 Kč 800 Kč    
Studenti 16 – 26 roků 500 Kč 1 400 Kč 700 Kč 800 Kč    
Mládež od 8 do 15 roků 200 Kč 200 Kč 400 Kč 400 Kč    

*Zachovat členství v PS bez koupi povolenky ** Členství v PS s koupenou povolenkou

Udržovací členský příspěvek ve výši 500,-Kč je pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1400,-Kč.

DŮLEŽITÉ! Žádáme členy, kteří si pro povolenku nepůjdou hned v prvních termínech výdeje nebo budou platbu provádět na poště poštovní poukázkou, aby tak učinili až v lednu 2024.

Při placení stanovených finančních částek uveďte do platebního dokladu jako variabilní symbol svoje členské číslo. Číslo uveďte bez písmene. Např. členské čís. A-0123 uvede v. symbol 0123, členské čís. R-1567 uvede v. symbol 1567, atp.

Počínaje rokem 2024 se musí zájemci o celorepublikové povolenky obrátit na Územní svazy ČRS, jejich místní organizace nebo Radu ČRS. MRS, z.s. a jejich Pobočné spolky tyto povolenky již prodávat nebudou.

Místo a termíny prodeje povolenek v roce 2024:

Vzhledem k tomu, že v našem okolí byly zrušeny pošty (pobočka na Křížové i Vsetínské) jsme nuceni zrušit výdej povolenek bezkontaktním stykem, jak tomu bylo v loňském roce. Je nám to líto, ale bohužel není v našich silách to tímto způsobem vydávat.

Povolenku Vám může vyzvednout rodinný příslušník nebo známý, když bude mít veškeré vaše doklady včetně potvrzení platby.

Poštou lze povolenky vyřídit pouze členům, kteří bydlí mimo okres Brno – město a Brno – venkov. Dodací lhůta takto vyřizovaných povolenek bude 1 měsíc. Je nutné si vystavit vratnou obálku včetně poštovní známky nebo uhradit poštovné s povolenkou. Vzhledem k tomu, že budou nové Bližší podmínky, je nutné počítat s větší obálkou a větší gramáží zásilky. Doporučená zásilka je za úhradu 100Kč.