Ceník

Ceník povolenek

*Udržovací členský příspěvek **Plný členský příspěvek Povolenka MP Povolenka PS Celorep. MP Celorep. PS
Člen nad 16 roků 450 Kč 1 250 Kč 950 Kč 1 000 Kč 3 250 Kč 3 400 Kč
ZTP, ZTP/P 450 Kč 1 250 Kč 500 Kč 500 Kč 3 250 Kč 3 400 Kč
Studenti 16 – 26 roků 450 Kč 1 250 Kč 500 Kč 500 Kč 3 250 Kč 3 400 Kč
Mládež od 8 do 15 roků 200 Kč 300 Kč 300 Kč

 

* Zachovat členství v PS bez koupi povolenky

** Členství v PS s koupenou povolenkou

 

DŮLEŽITÉ!  Při placení stanovených finančních částek uveďte do platebního dokladu jako variabilní symbol svoje členské číslo. Číslo uveďte bez písmene. Např. členské čís. A-0123 uvede v. symbol 0123, členské čís. R-1567 uvede v. symbol 1567, atp.

 

V roce 2020 bude omezen počet celorepublikových povolenek. Proto doporučujeme zájemcům o celorepublikovou povolenku, aby se před zaplacením její ceny dotázali na PS jsou-li k dispozici.