Propozice svazového kola Zlaté udice 2019

Pořádané Moravským rybářským svazem, z.s., PS Znojmo, ve spolupráci s odborem mládeže.

Datum konání: 31. 5. – 2. 6. 2019

Místa konání: RT: hřiště Hluboké Mašůvky
RZ: Kulturní dům Kravsko
LRU: Zámecký rybník Kravsko
Ubytování: Turistická základna Bojanovice
Stravování: kulturní dům KravskoŘeditel závodu: Pavel Zahradník
Hlavní rozhodčí LRU: Pavel Zahradník
Hlavní rozhodčí RZ: Kobliha Karel
Hlavní rozhodčí RT: Kobliha Karel
Bodovací komise: Zahradníková Lada

Program závodu:

31. 5. 2019
12.00 – 18.00 hod. – trénink (Zámecký rybník Kravsko) – pozn. krmení max. 17 l na tým
17.00 hod. – příjezd – zahájení, generování testu (Zámecký rybník Kravsko)
18.00 – 20.00 hod. – RZ test, poznávačka, večeře (Kulturní dům Kravsko)
20.00 hod. – přejezd na TZ Bojanovice – ubytování
21.30 hod. – porada vedoucích – losování LRU
22.00 hod. – večerka

1. 6. 2019
6.30 – 7.30 hod. – budíček, snídaně, přejezd na ZRK
7.30 – 9.00 hod. – příprava
9.00 – 11.00 hod. – 1. kolo
11.00 – 11.30 hod. – vážení, losování 2. kola
11.30 – 12.30 hod. – oběd kulturní dům Kravsko
12.30 – 13.30 hod. příprava 2. kola
13.30 – 15.00 – 15.30 hod.( dle domluvy) 2. kolo
15.30 – 16.00 hod. – vážení
16.00 – 17.00 hod. – přejezd na TZ Bojanovice
17.00 -17.45 hod. – večeře
18.30 – 21.00 hod. – disciplíny č. Dálky
21:30 hod. – druhá večeře
22.00 hod. – večerka, porada vedoucích

2. 6. 2019
8.00 hod. – budíček, snídaně, přejezd na hřiště
9.00 – 9.30 hod. – trénink
9.30 – 12.30 hod. – terčové disciplíny
13.00 hod. – přejezd na TZ, oběd
14.30 hod. – vyhlášení

Část LRU plavaná:

Popis závodního úseku: jedná se o stojatou vodní plochu, s hloubkou cca. 1,5 – 2,5 metru. Břehy jsou přírodní. Maximální povolené množství krmení v navlhčeném stavu je stanoveno na 6 litrů na osobu a závod, červi 1 litr na 1 závod.

Výskyt ryb: plotice, perlín, kapr, cejn, cejnek, okoun, podoustev.

Závodí se dle platných směrnic vydaných pro soutěž Zlatá udice v roce 2019.

K pokrytí pořadatelských nákladů (ubytování, strava a pitný režim 4x 1,5 litru na osobu) bude vybíráno startovné 600,- Kč na účastníka (možno objednat i pro trenéry a doprovod). Zajištěny budou teplá páteční večeře, sobotní oběd a večeře a nedělní oběd.
Ubytování je zajištěno v TZ Bojanovice.

První 3 družstva a jednotlivci ve všech kategoriích obdrží medaile a poháry. Ceny pro všechny zúčastněné závodníky.

Vyplněné jmenovité přihlášky, s požadavkem na zajištění ubytování, zašlete nejpozději
do 22. 5. 2019 na e-mailovou adresu:

gogas@seznam.cz, telefonický kontakt: 724 498 250

V přihláškách lze provádět dodatečné změny, které nahlásíte při prezenci v den závodu.

Na později zaslané přihlášky nemusí být brán zřetel.

Pavel Zahradník