Opatření spolku k omezení šíření pandemie COVID-19

Pokud ve stanovených termínech výdeje povolenek budou platná nařízení vlády ČR týkající se shromažďování osob a jejich vzájemných odstupů, vyhlašuje Pobočný spolek (dále jen Spolek) následující opatření pro výdej povolenek, při kterém v běžných podmínkách dochází k nadměrné koncentrací členů bez možného zabezpečení určených rozestupů. Spolek zavádí na nezbytnou dobu bezkontaktní styk osob při výdeji.

  1. Kupující povolenky si pořídí poštovní obálku, kterou ofrankuje známkou 19,-Kč nebo  známkou označenou písmenem A. Na obálku napíše svoji doručovací adresu, čímž vytvoří tzv. vratnou obálku.
  2. Do nezalepené vratné obálky vloží doklady k výdeji povolenky – členský průkaz, platný rybářský lístek, povolenku k lovu evidence docházek a úlovků, sumář úlovků za rok 2020, vyplněný registrační lístek a doklad o zaplacení příslušných částek stanovených na rok 2021. Pozor, stále platí, že sumář a povolenka k lovu musí být spolku doručené do 15.1.2021; tzn. že ten kdo si bude pořizovat povolenku až po tomto termínu, doručí jen vyplněný sumář a povolenku také do schránky, ale bez vratné obálky.
  3. Obálku s doklady doručí do poštovní schránky Spolku u vchodu do budovy, ve které je kancelář Spolku (Hlinky 822/1).

Pracovníci Spolku na základě doručených dokladů k výdeji povolenky vylepí do členského průkazu členskou známku na rok 2021, vystaví aktuální povolenku na rok 2021, vloží vše do ofrankované vratné obálky s adresou žadatele a pošlou poštou adresátovi.