Důležité upozornění

Na základě rozhodnutí vlády ČR ve věci šíření nákazy koronaviru a shromažďování osob, jsme nuceni zrušit výdej povolenek na rok 2021 způsobem na jaký byli naši členové zvyklí (na počkání).
Docházku, sumář za rok 2020 a doklady k výdeji povolenky včetně vratné obálky (jak bylo popsáno v informačním letáčku) je možné doručit poštou, nebo přímo do schránky u vchodu domu, kde sídlí kancelář PS. Schránka bude průběžně v úřední hodiny vybírána a povolenky vystaveny a zaslány členovi zpět poštou nejpozději do 5 pracovních dnů.
Vzniklou situaci budeme průběžně sledovat dle nařízení vlády ČR a naše členy informovat o způsobu výdeji povolenek na rok 2021.
Děkujeme za pochopení a věříme, že to společně všichni zvládneme.