Důležité upozornění

Vážené rybářky a rybáři,
dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:

  • zavedení míry okouna říčního
  • omezení lovu na umělou mušku
  • zákaz používání montáže tzv.: “srkačky”

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!

Pro lovící na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!