Brigády

Pracovní brigády 2019

Bobrava 1

  • soboty 1.6., 8.6.
  • vždy od 8:00
  • sraz brigádníků u Radostického mlýna, parkoviště pod Pípovou skálou

Svratka 3

  • soboty 8.6., 15.6., 22.6., 7.9., 14.9., 21.9.
  • vždy od 7.00
  • sraz brigádníků u splavu „Favorit“ (naproti benzínové pumpy „MOL“)

Povinnost členů

  • Osobní pracovní povinnost člena spolku v počtu 10 hodin práce za rok. Za nesplnění stanovené pracovní povinnosti, poskytne člen náhradu v penězích, a to ve výši 50,-Kč za každou neodpracovanou hodinu. Náhrada v penězích se platí za nesplnění pracovní povinnosti v předchozím roce toho, na který si člen kupuje povolenku (např.: Při koupi povolenky na rok 2019, náhradu platí za nesplnění pracovní povinnosti v roce 2018).

Osvobození

Osvobozeni od pracovní povinnosti v rozsahu 10 hodin ročně jsou ženy; mládež do 15ti let;  dárci krve, kteří prokáží alespoň jeden odběr krve v roce na který žádají osvobození;  senioři od 61let věku;  plně invalidní důchodci a držitelé průkazu ZTP nebo ZTTP.

Dovršení uvedených věkových limitů se uznává od kalendářního roku, ve kterém je stanovený věk dovršen (např.: věk 61 let dovrší 30.9.2016, tzn. za rok 2016 je osvobozen; věk 15 let dovrší 30.10.2016, tzn. v roce 2016 končí osvobození – od roku 2017 má pracovní povinnost).

Nedodržení podmínek

Za nesplnění stanovené pracovní povinnosti, poskytne člen náhradu v penězích, a to ve výši 50,-Kč za každou neodpracovanou hodinu (výše náhrady schválena VII. Sjezdem MRS,z.s.).

Náhrada v penězích se platí za nesplnění pracovní povinnosti v předchozím roce toho, na který si člen kupuje povolenku (např.: Při koupi povolenky na rok 2017, náhradu platí za nesplnění pracovní povinnosti v roce 2016).

Člen, který v roce 2016 neměl povolenku, nemusí pracovní povinnost za rok 2016 vykazovat. O případném výjimečném zproštění pracovní povinnosti nebo změně jejího rozsahu rozhoduje výbor Pobočného spolku.