Výborové schůze

Výborové schůze se konají každé první pondělí v měsíci s vyloučením měsíce srpna.