Moravský rybářský svaz Brno 1

Rybářské závody

MRS PS Podivín pořádá rybářské závody.

Více...

Důležité upozornění

Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s účinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha – na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s..

Více...

Důležité upozornění

Vážené rybářky a rybáři, dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech: zavedení míry okouna říčního omezení lovu na umělou mušku zákaz používání montáže tzv.: „srkačky“ Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!! Pro lovící na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší […]

Více...

GDPR

V sekci ke stažení vloženy souhlasy GDPR. Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i našemu spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý, kdo bude chtít nadále zůstat členem spolku, vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji […]

Více...

Leták 2019

V letáku pro rok 2019 se dozvíte vše potřebné na jednom místě.

Více...

Aktualizace rozvrhu hodin školení mládeže

Školení

Více...

Aktualizace registrace mládeže

Registrace

Více...

Ověření kvalifikačních předpokladů

Pro získání prvního rybářského lístku přihlášených zájemců věkové kategorie od 16ti roků proběhlo v PS-Brno 1, na ulici Hlinky 822/1, v sobotu dne 24.3.2018. Zkouška, před zkušební komisí, byla formou písemného testu složeného ze čtyř témat: A – rybnikářství, B – biologie, C – legislativa, D – praktické poznávání ryb. Jednotlivá témata obsahovala 10 otázek. U každé otázky, kromě  téma D, byly zkoušeným nabídnuty tři odpovědi. […]

Více...

Důležité upozornění

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s […]

Více...

Důležité upozornění

Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7.2.2018 vyhlášku č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství). Novela vyhlášky s účinností od 1.4.2018 nově zavádí denní doby lovu na mimopstruhových revírech: a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, ěervenci, srpnu a […]

Více...